Pentuvälityksen toimintaperiaate

Pentuvälitykseen pääsyn edellytyksenä on, että kasvattaja on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan. Käytössä on syntyneet pentueet-, astutetut- ja suunnitellut pentueet -lista, jonne kasvattaja voi ilmoittaa pentueensa, kun jalostustiedustelu on käsitelty jalostustoimikunnassa ja hänelle on tästä lähetetty vahvistus. Pentuvälitykseen otetaan yhdistelmät edellyttäen, että kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa pentuvälittäjälle. Kaikki pentuvälitystä ja pentulistaa koskevat tiedot / kysymykset osoitettava pentuvälittäjille.

Huomioi seuraavaa kun ilmoitat pentueesi pentuvälitykseen:

  • Pentuvälityslistalla on lisätietoja isästä ja emästä -sarakkeissa omat sarakkeet terveystutkimus-, näyttely-, taipumuskoe ja metsästyskoetuloksille.
  • Käytetään metsästyksessä –sarakkeessa voidaan valita vaihtoehdoiksi kyllä/ei.
  • Muut tulokset -sarakkeeseen ilmoitetaan sellaisten virallisten kokeiden tulokset, joilla ei ole omaa saraketta pentuvälityslistalla, kuten esimerkiksi mejä-, tottelevaisuuskokeiden, luonnetestin yms tulokset. Epävirallisten tulosten osalta listalle voidaan lisätä vanhempien saavuttamat tulokset/sijoitukset rotuyhdistyksen- tai SNJ:n mestaruuksien ja kiertopalkintojen osalta. Pentuvälityslistalle lisätään ainoastaan vanhempien omat tulokset. Paikallisyhdistyksissä saavutetut kiertopalkinnot on rajattu pentulistan ulkopuolelle.
  • Pentulistalta on linkki kasvattajan kotisivuille, jonne kasvattaja voi tarvittaessa päivittää lisätietoja pentueestaan.
  • Pentulista on kasvattajille maksuton ja sen tarkoitus on olla tiivis infopaketti senhetkisistä pentueista ja tasapuolinen kaikille kasvattajille.

Kasvattaja voi ilmoittaa pentuvälitykseen pentusuunnitelman, kun narttu on astutettu tai kun pennut ovat syntyneet.

Yhdistelmä pidetään astutettujen listalla 10 viikkoa tai kunnes kasvattaja ilmoittaa pentueen syntyneeksi.

Syntyneet pentueet -listalla pentue pidetään 8 viikkoa, ellei kasvattaja toisin ilmoita.

Tämän jälkeen kasvattajan on päivitettävä pentueen tiedot kuukauden välein, muutoin se poistuu automaattisesti listalta. Yli 8 kuukauden ikäiset pennut siirtyvät uutta kotia etsivien listalle.

Pentuvälitys ei muuta tai lisää pentueita koskevia tietoja kuulopuheiden perusteella, vaan kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan kaikki muutokset. 

Pentulistaa päivitetään noin kahden viikon välein.