Kasvattajan ilmoitus viennistä

Kasvattajien toivotaan ilmoittavan jalostustoimikunnalle mahdollisista ulkomaille vienneistä. Muun muassa Aktiivinen kasvattaja - kunniamainintaa laskettaessa tämä on tärkeä tieto.

Ilmoitus viennistä ulkomaille