Terveystietoja

Jalostustoimikunta on päättänyt luopua omasta terveyskyselystä ja keskittää tiedonkeruun Suomen Kennelliiton tarjoamiin palveluihin: terveyskyselyyn, virallisten terveystarkastustulosten kirjaukseen sekä kuolinsyyn ilmoituksiin. Tämän ansiosta 
saamme jatkossa määrämittaista ja -muotoista ja siten aikaisempiin tietoihin verrattavaa tietoa.

Terveyskysely on erittäin kattava, ja sieltä löytyy osioita, jotka harvoin koskettavat rotuamme. Kysely kannattaa kuitenkin käydä läpi loppuun asti. Terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujen terveydentilaa ja tunnistaa roduissa huomiota vaativat terveysasiat. Kysely on tarkoitettu erityisesti vuoden 2009 jälkeen syntyneille koirille, mutta siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikenikäisten, myös edesmenneiden koirien omistajat. Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät tilastointiohjelmaan.

Vastauksista koostetaan tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei julkaista. Aiemmin annettua vastausta voi täydentää täyttämällä kyselyn uudestaan. Vastausten yhdistämisessä käytetään koirien tunnistusmerkintätietoja. Kyselyyn voi vastata sekä nykyisten että entisten koirien osalta. Kyselyn täyttämiseen menee noin 5-10 minuuttia.

Toivomme, että kyselyn täyttäminen olisi jatkuvaa, ja toivomme, että aiempaan vastaukseen palataan, jos koiran terveydessä tapahtuu muutoksia.

Kennelliiton terveyskysely löytyy osoitteesta: 

https://q.surveypal.com/Koirien-terveyskysely-2019/0

Lisätietoja Kennelliiton terveyskyselystä löydät täältä!

Koska kysely on anonyymi, toivomme edelleen kasvattajien ilmoituksia toimikunnalle vakavista sairauksista, kuten esimerkiksi epilepsia, jotta voimme jatkossakin yhdistelmiä käsitellessä huomioida ja saattaa kasvattajan tietoon mahdollisen riskin yhdistelmässä.

Ilmoita sairaudesta tai kuolinsyystä jalostustoimikunnalle tästä linkistä!