Terveystietoja

Jalostustoimikunta kerää tietoa flattien sairaus/kuolinsyistä. 

Tiedon koiran sairastumisesta/kuolemasta voi ilmoittaa joko pelkästään jalostustoimikunnalle tai omistajien suostumuksella tieto voidaan julkaista myös järjestön nettisivuilla (www.flatti.net). 

Jalostustoimikunnalle jo ilmoitetuista koirista voidaan julkaista tieto järjestön nettisivuilla omistajan pyynnöstä, mutta ilman omistajan pyyntöä tieto julkiselle listalle ei siirry.