Toimikunnat

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry alaisuudessa toimii monenlaisia toimikuntia. Toimikunnilla on keskeinen rooli järjestön käytännön toiminnan organisoimisessa. Lajitoimikunnat muun muassa järjestävät jäsenistölle oman alansa koulutusta, kursseja ja kokeita. Toimikunnat myös tiedottavat toiminnastaan Flattiviestissä ja somessa sekä toimittavat materiaalia näihin kanaviin. 

Eri toimikunnilla on tärkeä rooli olla asiantuntijaelimenä sileäkarvaista noutajaa koskevissa asioissa, kuten jalostukseen ja kasvatukseen tai lajeja koskeviin asioihin liittyen. Toimikuntien yhteystiedot löydät kunkin toimikunnan omalta sivulta.

Tutustu toimikuntiin valikon tai alla olevien linkkien kautta:

NOME-toimikunta

MEJÄ-toimikunta

Näyttelytoimikunta

Ulkomuototuomaritoimikunta

Harrastuslajien toimikunta

Jalostustoimikunta

Kasvattajatoimikunta

Noutajien yhteistyötoimikunta