VAHI eli vahingoittuneen hirvieläimen jäljestyskoe

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran ja ohjaajan kyky seurata vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja antaa suostumuksensa siihen, että hän on viranomaisten käytettävissä vahingoittuneiden hirvieläinten jäljestämistilanteissa.

VAHI mielletään ns. näyttökokeeksi käytännön jälkityöhön. VAHIssa sekä ohjaaja että koira osoittavat kyvykkyytensä toimia yhdessä haavoittuneen riistaeläimen jäljitystilanteessa, kun metsästyskoirien jäljestämiskokeissa (MEJÄ) arvioidaan vain koiran toimintaa. VAHI ei myöskään ole varsinainen harrastuslaji. Siinä ei jaeta lainkaan pisteitä, eikä siinä järjestetä kilpailutoimintaa eikä arvokokeita. Itse kokeessa arvostelu on hyväksytty/hylätty.

Koiranohjaajana vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeessa voi toimia henkilö, joka omaa tarpeeksi hyvän fyysisen kunnon ja jolla on voimassa oleva metsästyskortti. Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen voi suorittaa kahdella tavalla, joko keinoverijäljellä tai oikeassa kolari- tai haavakkotilanteessa. Koira, joka on suorittanut tehdyn jäljen kokeen kaksi kertaa hyväksytysti, voi osallistua enää käytännön jäljen kokeeseen.

Marko Saarni

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen suorittaminen keinoverijäljellä

VAHIssa tuomari tekee jäljen valmiiksi koirakolle. Jälki on 1,5–2 kilometriä pitkä ja siihen käytetään 1/3 litraa naudan tai hirvieläimen verta ja sen ikä voi vaihdella 2 tunnista 36 tuntiin. Jäljellä on neljä kulmaa, joista kaksi on niin sanottuja katkokulmia. Jäljellä on viisi haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa, jotka on markkeerattu pienellä merkkikapulalla. Ohjaajan tehtävänä on kerätä jäljeltä nämä kapulat talteen ja esittää ne kaadolla tuomarille. Jälkeä ei merkitä maastoon mitenkään makauksia markkeeraavia kapuloita lukuun ottamatta. Koiran ohjaajalla on kuitenkin oikeus merkitä itsenäisesti kulkemaansa jäljen osuutta.

Koira jäljestää kytkettynä jälkinarussa koko jäljen matkan, myös itsenäisen suorituksen osuuden. VAHI-kokeen alku on erilainen kuin MEJÄssä. Koiran pitää niin sanotusti nostaa jälki, eli löytää verijäljen alku itsenäisesti, kun taas MEJÄssä jäljen alku osoitetaan selvästi alkumakuulla. VAHIssa on tieosuudelle merkitty 100 metrin osuus, josta koirakko etsii itsenäisesti jäljen alun ja ilmoittaa sen tuomarille. Aikaa jäljen nostamiselle on 15 minuuttia, joka kuluttaa kokonaissuoritusaikaa. Kun jälki on nostettu, koiran on aloitettava itsenäinen jäljestäminen. Kokonaissuoritusaika jäljen suorittamiselle on yksi tunti. Tuomari seuraa koirakon matkassa ensimmäiselle kapulalle asti ja palaa sitten takaisin jäljen alkuun. Koirakko jatkaa tästä jäljen itsenäisesti loppuun, jossa kaatona on hirvieläimen sorkka. Tuomari on kaadolla odottamassa koirakkoa ja arvostelee jäljen lopun. Tässä vaiheessa luovutetaan tuomarille merkkikapulat, joita koirakon pitää löytää jäljeltä vähintään kolme kappaletta, sekä kaato. VAHI-jäljessä on siis paljon samoja elementtejä kuin MEJÄn voittajaluokan jäljessä. Se, mikä tekee VAHIsta huomattavasti MEJÄä vaativamman koemuodon, on juuri tämä koirakon yhteistyö ja toiminta itsenäisesti ilman ulkopuolista apua. 

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen suorittaminen todellisessa kolari- tai haavakkotilanteessa

Kun vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe suoritetaan loukkaantuneella tai haavoitetulla eläimellä on eläinsuojelulaki ja sen asetukset määräävä tekijä. Ensisijainen tarkoitus on lopettaa eläin nopeasti tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminta tapahtuu viranomaisten ohjeiden mukaan kolaritilanteessa tai lain mukaan, kun hirvieläin on haavoittunut metsästystilanteessa. 

Halutessaan suorittaa VAHI-kokeen käytännön jäljellä pitää koiran ohjaajan ensin ilmoittaa VAHI-tuomarille halunsa suorittaa VAHI käytännön tilanteessa. Itse koesuorituksen voi ottaa vastaan kyseinen VAHI-tuomari tai jonkun muun metsästyskoelajin palkintotuomari tai ylituomari. Tuomari tietää siten olla valmiudessa 24/7 ottamaan vastaan koesuorituksen joko kolari- tai metsästystilanteessa. Esimerkiksi Hirvikolarin sattuessa paikalle saapuvat ohjaaja koirineen sekä tuomari, ja he aloittavat jäljestyksen. Koira jäljestää kytkettynä jälkinarussa koko jäljen. Jotta tällainen käytännön jäljestystehtävä voidaan hyväksyä VAHI-suoritukseksi, on jäljestysmatkan oltava vähintään 500 metriä ja jäljitettävän eläimen pitää löytyä jäljittämällä menehtyneenä, tai jäljitettävä eläin lopetetaan jäljestyksen päätteeksi, tai haavoittunut eläin karkkoaa ryhmän edestä.  Jos haavoittunut eläin karkaa jäljestäjiltä, on sitä pystyttävä todistettavasti jäljittämään vähintään sama matka kuin VAHI-kokeessa, eli 1,5–2 kilometriä. Jäljestyksestä täytetään pöytäkirja ja viikon sisällä se on käytävä läpi sovitun VAHI-ylituomarin kanssa. Suoritus on joko hyväksytty tai hylätty. 

Käyttövalio, FI KVA-VAHI

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeesta koiralla on mahdollisuus saavuttaa käyttövalion FI KVA-VAHI arvo. FI KVA-VAHI -käyttövalionarvon voi saada koira, jolla on kolme hyväksyttyä tulosta vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeesta, ja näistä yksi on käytännön jäljen kokeesta. Lisäksi koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatuarvostelumaininta ”hyvä” koiran täytettyä 15 kk. 

VAHI säännöt ja ohjeet⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Uudet säännöt ovat tulleet voimaan 1.1.2024.