NOU/NOME/WT

Taipumuskoe NOU on testinomainen koe, jossa arvioidaan koiran omainaisuuksia. Taipumuskokeen tulos on joko hyväksytty NOU1 tai hylätty NOU0. Kokeen tarkoituksena on todeta, että onko koiran luonne tyypillinen kyseiselle noutajarodulle ja onko koiralla luontainen kyky löytää riistaa ja luontainen halu noutaa sitä, niin maalta kuin vedestä. Kokeeseen voivat
osallistua vähintää 9 kuukauden ikäiset noutajat. Hyväksytty taipumuskoe vaaditaan noutajien metsästyskokeeseen (NOME-B, NOWT) osallistumiseen.

NOME-B on noutajien metsästyskoemuoto, jossa on kolme luokkaa, ALO, AVO ja VOI. Kokeessa käytetään aikaisemmin ammuttua kylmää riistaa. Ylemmissä luokissa voidaan käyttää dameja. Kokeen tarkoituksena on selvittää, miten koira työskentelee metsästyksenomaisissa tilanteissa. Working Test eli WT on dameilla suoritettava koemuoto, jossa on kolme luokkaa ALO, AVO ja VOI. Koemuodossa arvioidaan koiran suoritusta erilaisissa metsästystä jäljittelevissä tilanteissa. Koe koostuu rasteittain suoritettavista osatehtävistä. Kokeen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut toimia harjoitteluna ja valmistautumisena A-kokeisiin.

Tutustu lisää:

NOU Taipumuskoe

NOME Metsästyskokeet

Markku Kastepohja