Palveluskoirakoe (PK)

Koirat ovat aikojen kuluessa auttaneet ihmistä monissa eri tehtävissä. Nykyaikaisessa maailmassa osa näistä tehtävistä toteutetaan teknisin välinein, mutta monissa tehtävissä koiran erinomaisia ominaisuuksia ja kykyjä ei ole voitu järkevällä tavalla korvata. Moniin näistä haasteista vastaa mitä parhaalla tavalla hyvin ja oikein koulutettu palveluskoira.

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten ja palveluskoirakokeisiin osallistumaan oikeutettujen koirien käyttö- sekä rodunomaisia kokeita. Palveluskoirakokeessa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Kokeissa hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen erinomaista hajuaistia ja taipumuksia toimia laumansa hyväksi.

Sari Heikura

Palveluskoirakokeet

Palveluskoiralajeja ovat käyttäytymiskoe, joka on esikoe kaikille muille koelajeille, sekä varsinaiset koelajit, joita ovat jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukoe, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Lajit on kehitetty palveluskoirarotujen käyttökokeiksi. Palveluskoiriksi on perinteisesti koulutettu keskikokoisia, voimakkaita ja liikkuvia rotuja. Tämän päivän palveluskoiraksi käsitämme kaikki ne rodut, jotka ovat saaneet oikeuden osallistua palveluskoirakokeisiin. Pelastuskoirakokeet ovat avoimia kaikille koiraroduille, myös monirotuisille koirille, jotka on tunnistusmerkitty.

Ennen kuin koira saa osallistua varsinaisiin palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin, tulee sen suorittaa käyttäytymiskoe hyväksytysti. Vain valjakkohiihtokokeisiin ja opastuskokeisiin ei käyttäytymiskoetta edellytetä, sillä nämä kokeet poikkeavat suoritustavaltaan ja vaatimuksiltaan muista palveluskoirakoelajeista. 

Käyttäytymiskokeeseen, joka on tarkoitettu myös koiran yhteiskuntakelpoisuuden tarkastamiseen, saa osallistua kaiken rotuiset ja -kokoiset koirat.

Tottelevaisuus-osuus

Kokeet sisältävät tottelevaisuus- ja maasto-osuudet, lukuun ottamatta erikoisjälkikoetta ja valjakkohiihtoa, joissa on vain varsinainen maasto-osuus. Käyttäytymiskokeessa tottelevaisuusliikkeitä on vain muutama ja pelastuskoirakoelajissa on omat koeohjeet myös tottelevaisuusosuudessa.
Tottelevaisuusosuudessa koiran tottelevaisuutta testaan erilaisilla liikkeillä, kuten paikalla makaaminen, seuraaminen ohitettavista ihmisistä, liikkeestä istuminen, liikkeestäseisominen ja liikkeestä maahanmeno, luoksetulo, eteen lähetys sekä esineen noutaminen tasamaalla.

Flatti tottelevaisuus osuudella - Satu Vallenius

Koelajien maasto-osuudet

Kokeiden maasto-osuuksissa hyödynnetään koiran erinomaista hajuaistia erilaisissa etsintätehtävissä. Jäljestämiskokeissa koiran tehtävänä on ihmisen kulkeman jäljen seuraaminen eli jäljestäminen. Hakukokeessa koira etsii piiloutuneita ihmisiä. Viestikokeessa koira juoksee maastossa vieden viestiä kahden ohjaajan välillä. Kaikissa kansallisissa lajeissa on lisäksi esine-etsintä, jossa koira etsii ja tuo ohjaajalleen maastoon pudotettuja esineitä. Suojelukokeissa koiran tulee puolustaa itseään ja ohjaajaansa uhkaavasti käyttäytyvää vierasta vastaan ja lisäksi kokeessa on jäljestämisosuus.

Pelastuskoirakoelajeissa maasto-osuudessa koira etsii henkilöitä, joko maastosta tai raunioita ilmavainun avulla tai maastosta jäljestämällä.

Koesuoritukset aloitetaan 1 tai A-luokasta, ja kun koira on saavuttanut tästä luokasta hyväksytyn tuloksen, se saa siirtyä seuraavaan luokkaan. Luokittain kokeen vaativuus lisääntyy, joko matkojen ja alueiden suurenemisena tai tehtävään käytettävän ajan lyhenemisenä.

Kokeissa tuomari arvostelee koirien suoritukset ja antaa niistä suoritusta kuvaavan arvosanan ja sen mukaiset pisteet. Kaikkien kokeenosien pisteet lasketaan yhteen ja näin saatu lopputulos määrää sen onko koe suoritettu hyväksytysti ja saako koira suorituksesta koulutustunnuksen. 

Hansu Laitala