Agility

 

Agilityssa ihminen ohjaa koiraa suorittamaan tuomarin suunnitteleman esteradan virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti. Ihminen ohjaa koiraa suorittamaan radalla olevat esteet liikkumalla, kehonsa liikkein ja ääntään käyttäen.

 

Agility on koirien esteratakilpailu, joka kehitettiin alun perin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa 1970-luvulla. Ratatyyppejä on kaksi erilaista: hyppyrata ja agilityrata. Esteitä radalla on 15–22. Kilpailuissa koirat jaetaan kolmeen kokoluokkaan säkäkorkeu­den perusteella. Myös tasoluokkia on kolme. Kilpaileminen aloitetaan 1-luokasta, josta koira sertifikaatin saatuaan nousee 2-luokkaan ja edelleen 3-luokkaan, jossa koiralla on mahdolli­suus valioitua. 

 

Lisätietoja: Suomen Agilityliitto

kuva (c) Seppo Jounio