Flatti-kisällin säännöt

I YLEISTÄ

 Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n — Finska flatcoated retrieverklubben rf:s  NOU/NOME toimikunta päättää erikseen vuosittain Flatti- Kisällin järjestämisestä sileäkarvaisille noutajille. Mikäli kisälli järjestetään flattimestaruuden yhteydessä, koira voi osallistua vain yhteen kokeeseen tai mestaruuteen  saman viikonlopun aikana. NOU/NOME toimikunta päättää vuosittain myös sen, kuinka monta alokasluokkaa kisällissä järjestetään ja mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kokeeseen mahtuu, osallistujat arvotaan. Flatti- Kisällin voittaja saa vuoden FLATTI-KISÄLLI arvon.

 Flatti-Kisällin tarkoitus on Juniori- ja Flattimestaruuskilpailun tavoin toimia sileäkarvaisten noutajien dual purpose -kehittämistyössä (dual purpose = sekä ulkomuodoltaan että käyttöominaisuuksiltaan rodunomainen).

 Kilpailuun saavat osallistua Suomen Kennelliiton — Finska Kennelklubbenin (SKL — FKK) rekisteröinti- ja rokotusvaatimukset täyttävät sileäkarvaiset noutajat (myös kivesvikaiset) jotka ovat suorittaneet taipumuskokeen hyväksytysti. Ohjaajan tulee esittää koiransa voimassaoleva rokotustodistus kilpailupaikalla. Kilpailuun ei saa osallistua kiimainen narttu, kantava narttu 30 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen synnytyksen, koira, jolla on kokeen suorittamista vaikeuttava vamma, tai koira, joka on vamman takia puudutettu. Tuomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai ohjaama koira ei saa osallistua siihen luokkaan, jonka tuomari arvostelee.

 Flatti- Kisälli on kaksiosainen. Sen osat ovat seuraavat:

a) Ulkomuotoarvostelu
b) Käyttökoe.

Jokaiselle koiralle annetaan kaikista sen osasuorituksista kirjallinen arvostelu.

 Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään kilpailuilmoituksessa mainittuun päivämäärään mennessä. Ilmoittautumiseen on liitettävä kuitti suoritetusta osallistumismaksusta. Kilpailutoimikunnalla on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautumisia, ja se voi periä niistä kaksinkertaisen maksun.


II ULKOMUOTOARVOSTELU

6§ Ulkomuotoarvostelussa tuomari sijoittaa viisi (5) koiraa paremmuusjärjestykseen. Ulkomuotopisteet jakautuvat seuraavasti: 1. Sijoittunut 6 pistettä 2. Sijoittunut 5 pistettä 3. Sijoittunut 4 pistettä 4. Sijoittunut 3 pistettä 5. Sijoittunut 2 pistettä muut osallistujat 1 piste. Ulkomuotoarvostelussa HYLÄTYN tai EI VOIDA ARVOSTELLA laatumaininnan (Suomen kennelliiton näyttelysäännöt, poikkeuksena kivesvikaisuus ja keltainen väri) saanut koira ei voi kilpailla Flatti-Kisällistä. Se voi kuitenkin osallistua käyttökokeeseen, ja saada virallisen koetuloksen, mutta se ei saa koesuorituksestaan Kisällin pisteitä.

 Ulkomuotoarvostelun paras koira palkitaan esinepalkinnolla.


III KÄYTTÖKOE

FLATTI-KISÄLLIN KÄYTTÖKOE

 Flatti-Kisällin käyttökoe on virallinen NOME ALO-koe.

 Käyttökokeen pisteytys:

ALO 1-tulos 12 pistettä 
ALO-2-tulos 9 pistettä 
ALO 3-tulos 6 pistettä

10§ Kisällin käyttökokeen tuomari valitsee kokeen parhaan sileäkarvaisen noutajan, joka saa kaksi lisäpistettä ja koira palkitaan esinepalkinnolla.

11§ Flatti-Kisällissä sijoitetaan kolme yhteispistemäärältään parasta käyttökokeesta sekä ulkomuotoarvostelusta pisteitä saavuttanutta koiraa (vähintään ALO3-tulos käyttökokeesta ja yksi piste ulkomuotoarvostelusta). Ulkomuotoarvostelun ja käyttökokeen yhteenlasketun parhaan pistemäärän saanut koira on vuoden Flatti-Kisälli. Kahden tai useamman koiran saadessa saman pistemäärän voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä käyttökokeesta, jos sekin on sama ratkaisee käyttökokeen tuomari voittajan. Flatti-Kisällin voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja palkitaan myös henkilökohtaisella esinepalkinnolla.


IV MUUTA

12§ Ulkomuotoarvostelutuomarin ei tarvitse olla pätevöitynyt ulkomuototuomari, mutta hänen on oltava perehtynyt sileäkarvaisten noutajien jalostukseen ja käyttöön. Käyttökokeen tuomareina voivat toimia vain SKL — FKK:n pätevöimät noutajien metsästyskokeen tuomarit.

13§ Kaikille Kisälliin osallistuneille jaetaan kunniakirja.

14§ Käyttökokeeseen voivat osallistua myös muut kuin sileäkarvaiset noutajat. Ne eivät kuitenkaan voi kilpailla Kisällistä, ja niitä otetaan kokeeseen vain, jos luokassa on tilaa. Etusija kokeeseen osallistumiseen on aina sileäkarvaisilla noutajilla.

15§ Koetoimikunta ei vastaa koiralle tai ohjaajalle mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kilpailuun osallistutaan omalla vastuulla.

16§ Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomen sileäkarvaiset noutajat ry — Finska flatcoated retrieverklubben rf:n hallitus kuultuaan ensin kerhon NOU/NOME-toimikuntaa.


Käsitelty hallituksessa 11.7.2005.
Päätetty yleiskokouksessa 26.11.2005.
Astuvat voimaan  1.1.2006 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sääntöjä muutettu (11§) syyskokouksessa 18.11.2017.