Flattimestaruuden säännöt

FLATTI- JA JUNIORIMESTARUUDEN SÄÄNNÖT

I YLEISTÄ

 Suomen sileäkarvaiset noutajat ry — Finska flatcoated retrieverklubben rf järjestää vuosittain Flatti- ja Juniorimestaruuskilpailun sileäkarvaisille noutajille. Flattimestaruuskilpailun voittanut koira saa vuoden Flattimestari-arvon ja Juniorimestaruuskilpailun voittanut koira vuoden Juniorimestari-arvon.

 Mestaruuskilpailujen tarkoituksena on toimia sileäkarvaisten noutajien katselmuksena "dual purpose" -kehittämistyössä (dual purpose = sekä ulkomuodoltaan että käyttöominaisuuksiltaan rodunomainen).

 Kilpailuun saavat osallistua Suomen Kennelliiton — Finska Kennelklubbenin (SKL — FKK) rekisteröinti- ja rokotusvaatimukset täyttävät sileäkarvaiset noutajat (myös kivesvikaiset) sekä FCI:n jäsenjärjestöjen rekisteröimät ja ulkomaalaisen omistamat sileäkarvaiset noutajat, jotka ovat vähintään yhdeksän (9) kuukauden ikäisiä. Ohjaajan tulee esittää koiransa voimassaoleva rokotustodistus kilpailupaikalla. Kilpailuun ei saa osallistua kiimainen narttu, kantava narttu 30 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen synnytyksen, koira, jolla on kokeen suorittamista vaikeuttava vamma, tai koira, joka on vamman takia puudutettu. Tuomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai ohjaama koira ei saa osallistua siihen luokkaan, jonka tuomari arvostelee.

Mikäli juniorimestaruus ja kisälli järjestetään flattimestaruuden yhteydessä, koira voi osallistua vain yhteen kokeeseen tai mestaruuteen  saman viikonlopun aikana.

 Flattimestaruuskilpailu on kolmiosainen. Sen osat ovat seuraavat:

  1. ulkomuotoarvostelu
  2. karsintakoe
  3. käyttökoe.

Juniorimestaruuskilpailu on kaksiosainen. Sen osat ovat seuraavat:

  1. ulkomuotoarvostelu
  2. käyttökoe.

Jokaiselle koiralle annetaan kaikista sen osasuorituksista kirjallinen arvostelu.

 Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään kilpailuilmoituksessa mainittuun päivämäärään mennessä. Ilmoittautumiseen on liitettävä kuitti suoritetusta osallistumismaksusta. Kilpailutoimikunnalla on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautumisia, ja se voi periä niistä kaksinkertaisen maksun. Osallistumismaksun suuruuden määrää Suomen sileäkarvaiset noutajat ry— Finska flatcoated retrieverklubben rf:n hallitus.

  

II ULKOMUOTOARVOSTELU

 Juniori- ja Flattimestaruuden ulkomuotoarvostelussa tuomari sijoittaa viisi (5) koiraa paremmuusjärjestykseen kummassakin kilpailuluokassa. Ulkomuotopisteitä annetaan kummassakin kilpailuluokassa seuraavasti: 1. 6 p, 2. 5 p, 3. 4 p, 4. 3 p, 5. 2 p ja loput osallistujat kukin 1 p. Ulkomuotoarvostelussa HYLÄTYN tai EI VOIDA ARVOSTELLA laatumaininnan (Suomen kennelliiton näyttelysäännöt, poikkeuksena kivesvikaisuus ja keltainen väri) saanut koira ei voi kilpailla mestaruuksista. Se voi kuitenkin osallistua käyttökokeeseen ja saada virallisen koetuloksen, mutta se ei saa koesuorituksestaan mestaruuden pisteitä

 Ulkomuotoarvostelun paras koira palkitaan kummassakin kilpailuluokassa esinepalkinnolla.


III KÄYTTÖKOE

JUNIORIMESTARUUDEN KÄYTTÖKOE

 Juniorimestaruuden käyttökoe on epävirallinen ja vastaa noutajien metsästyskokeen alokasluokkaa. Ikäraja Juniorimestaruudessa on 9–24 kuukautta.

 Juniorimestaruuden käyttökokeen tuomari sijoittaa kuusi parasta koiraa. Hän voi tarvittaessa antaa koirille lisätehtäviä järjestyksen määräämiseksi. Pisteitä käyttökokeessa annetaan seuraavasti: 1. 12 p, 2. 10 p, 3. 8 p, 4. 6 p, 5. 4 p ja 6. 2 p. Kaikki muut osallistujat saavat kukin yhden (1) pisteen.

10§ Käyttökokeen paras koira palkitaan esinepalkinnolla.

11§ Juniorimestaruudessa sijoitetaan kolme yhteispistemäärältään parasta käyttökokeesta sekä ulkomuotoarvostelusta pisteitä saavuttanutta koiraa (vähintään yksi piste molemmista).Ulkomuotoarvostelun ja käyttökokeen yhteenlasketun parhaan pistemäärän saanut koira on vuoden Juniorimestari. Kahden tai useamman koiran saadessa saman pistemäärän voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä käyttökokeesta. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, johon koiran omistajan on omalla kustannuksellaan kaiverrutettava koiran mahdolliset valionarvot ja nimi sekä oma nimensä. Kiertopalkinnon saajan on huolehdittava siitä, että palkinto on seuraavana vuonna ajoissa kilpailun järjestäjillä. Juniorimestari palkitaan myös henkilökohtaisella esinepalkinnolla.


FLATTIMESTARUUDEN KARSINTAKOE

12§ Flattimestaruuden karsintakoe käydään noutajien metsästyskokeen virallisina avoimen ja voittajaluokan kokeina.

13§ Karsintakokeen kummassakin luokassa tuomari valitsee luokkansa parhaan sileäkarvaisen noutajan. Kummankin luokan paras koira palkitaan esinepalkinnolla.

14§ Karsintakokeen tuomarit valitsevat yhdessä Flattimestaruuden käyttökokeeseen yhteensä 4–8 koiraa.


FLATTIMESTARUUDEN KÄYTTÖKOE

15§ Flattimestaruuden käyttökokeeseen osallistuvat karsintakokeen perusteella valitut neljästä kahdeksaan (4–8) sileäkarvaista noutajaa.

16§ Käyttökoe on voittajaluokan tasoinen metsästyksellinen kilpailu, jossa tuomari tai tuomarit sijoittavat koirat paremmuusjärjestykseen. Koirille annetaan pisteet kuten Juniorimestaruuden käyttökokessa.

17§ Käyttökoe on epävirallinen koe.

18§ Flattimestaruudessa sijoitetaan kolme yhteispistemäärältään parasta käyttökokeesta sekä ulkomuotoarvostelusta pisteitä saavuttanutta koiraa (vähintään yksi piste molemmista).Ulkomuotoarvostelun ja käyttökokeen yhteenlasketun parhaan pistemäärän saanut koira on vuoden Flattimestari. Kahden tai useamman koiran saadessa saman pistemäärän voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä käyttökokeesta. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, johon koiran omistajan on omalla kustannuksellaan kaiverrutettava koiran mahdolliset valionarvot ja nimi sekä oma nimensä. Kiertopalkinnon saajan on huolehdittava siitä, että palkinto on seuraavana vuonna ajoissa kilpailun järjestäjillä. Flattimestari palkitaan myös henkilökohtaisella esinepalkinnolla.

19§ Jos sama koira voittaa Flattimestaruuden kolmasti, sen omistaja saa kiertopalkinnon omakseen, ja Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus hankkii uuden kiertopalkinnon seuraavan vuoden kilpailuun.


IV MUUTA

20§ Ulkomuotoarvostelun tuomarin ei tarvitse olla pätevöitynyt ulkomuototuomari, mutta hänen on oltava perehtynyt sileäkarvaisten noutajien jalostukseen ja käyttöön. Juniorimestaruuden ja Flattimestaruuden käyttökokeen tuomari voi olla ansioitunut noutajan omistaja ja ohjaaja, joka itse on kilpaillut noutajien metsästyskokeissa. Flattimestaruuden karsintakokeen tuomareina voivat toimia vain SKL — FKK:n pätevöimät noutajien metsästyskokeen tuomarit.

21§ Mestaruuskilpailuissa sijoittuneille jaetaan kunniakirja.

22§ Karsintakokeeseen voivat osallistua myös muut kuin sileäkarvaiset noutajat. Ne eivät kuitenkaan voi kilpailla mestaruudesta, ja niitä otetaan kokeeseen vain, jos luokissa on tilaa. Etusija kokeisiin osallistumiseen on aina sileäkarvaisilla noutajilla.

23§ Koetoimikunta ei vastaa koiralle tai ohjaajalle mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kokeisiin osallistutaan omalla vastuulla.

24§ Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomen sileäkarvaiset noutajat ry — Finska flatcoated retrieverklubben rf:n hallitus kuultuaan ensin kerhon NOU/NOME-toimikuntaa. 


Käsitelty hallituksessa 11.7.2005:
Päätetty yleiskokouksessa 26.11.2005.
Astuvat voimaan 1.1.2006 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sääntöjä käsitelty hallituksessa ja päivitetty 12.09.2016.

Sääntöjä muutettu (11§ ja 18§) syyskokouksessa 18.11.2017.