Vesipelastus (VEPE)

Vesipelastuskokeella testataan koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. Vesipelastuskoe koostuu erilaisista vedessä suoritettavista liikkeistä. Liikkeitä ovat mm. veneestä hyppy, veneen hinaus, esineen vienti ja hukkuvan pelastus. Liikkeet ja liikkeiden suoritustavat vaihtelevat tasoluokittain.

Landseer- ja newfoundlandinkoira -rotuiset, 6 kk täyttäneet, Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät koirat, saavat osallistua ko. roduille rajattuun kokeeseen (junioriluokka).

Avoimeen kokeeseen saavat osallistua 12 kk täyttäneet, Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät, myös muut kuin em. rotuiset koirat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti soveltuvuuskokeen

Veneestä hyppy - Elisa Pekki

Vesipelastuskokeessa koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista alokasluokka (ALO) on tarkoitettu aloitteleville koirille. Alokasluokassa menestyneet koirat nousevat avoimeen luokkaan (AVO) ja siinä menestyneet vuorostaan voittajaluokkaan (VOI). Koe on aina yksipäiväinen.

Jokaisessa tasoluokassa koirat suorittavat neljä eri osasuoritusta. Junioriluokassa (JUN) osasuorituksia on vain kaksi. Osasuoritukset vaihtelevat tasoluokittain.  Osasuoritukset tehdään veteen merkatulla radalla. Avoimeen kokeeseen osallistuvan koiran uintimatka kokonaisuudessaan on noin 220 m.

Kaikissa tasoluokissa koirat suorittavat saman osasuorituksen peräkkäin arvotussa järjestyksessä. Näin jää koirille lepoaikaa ja koevälineitä ei tarvitse siirrellä edestakaisin.

Yksityiskohtaiset liikkeiden suoritustavat ja arvosteluperusteet määritellään vesipelastuskokeen säännöissä. 

Veneen haku - Elisa Pekki
Hukkuvan pelastus Elisa Pekki
Vienti Elisa Pekki