Mejä-mestaruuden säännöt

 Suomen sileäkarvaiset noutajat ry järjestää vuosittain Flatti-MEJÄ-mestaruuskilpailun sileäkarvaisille noutajille. Kilpailu on virallinen MEJÄ-koe, jossa noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä metsästyskoirien jäljestämiskoesääntöjä. Osallistumisoikeus on sileäkarvaisella noutajalla, jonka omistaja on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n jäsen.

 Voittajaluokan paras sileäkarvainen noutaja saa vuoden Flatti-MEJÄ-mestari-arvonimen. Avoimen luokan paras sileäkarvainen noutaja saa vuoden Hirvipää-arvonimen.

 Mestaruudesta kilpailemaan valitaan enintään kuusi (6) flattia ja edellisen vuoden mestari. Mikäli edellisen vuoden mestari ei osallistu, valitaan enintään seitsemän (7) flattia. Valinnassa otetaan huomioon edellisen vuoden Flatti-MEJÄ-mestaruuden jälkeen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä voittajaluokassa saavutetut tulokset. Tuloksiin lasketaan kahden parhaan kokeen pisteiden keskiarvo. Jos koirat ovat tasapisteissä, verrataan kolmanneksi parhaan kokeen tuloksia, sitten neljänneksi parhaan kokeen tuloksia jne., kunnes ero löytyy. Jos eroa ei synny, suoritetaan valinta arvalla. Saman omistajan ja hänen perheen jäsentensä omistamia koiria valitaan mestaruus kokeeseen max 2 kpl. Jos mestaruuskokeeseen ei ilmoittaudu tarpeeksi koiria, voidaan samalta omistajalta ottaa useampi koira kuin 2.

 Avoimeen luokkaan ei ole karsintaa. Jos avoimeen luokkaan ilmoittautuu enemmän flatteja kuin kokeeseen on mahdollista ottaa, valitaan avoimen luokan osallistujat arvalla.

5§ Vuoden Flatti-MEJÄ-mestari saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinon ja kansion. Flatti-MEJÄ-kiertopalkintoon tulee mestarin kaiverruttaa omalla kustannuksellaan koiran nimi ja mahdolliset valionarvot sekä omistajan nimi. Kiertopalkinnon saaja huolehtii siitä, että palkinto on kansioineen moitteettomassa kunnossa seuraavana vuonna kilpailupaikalla. 

 Vuoden Hirvipää saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja kansion. Hirvipää pokaaliin ei tehdä kaiverruksia. Kiertopalkinnon saaja huolehtii siitä, että palkinto on kansioineen moitteettomassa kunnossa seuraavana vuonna kilpailupaikalla.

 Jos sama koira voittaa Vuoden Flatti-MEJÄ-mestari kiertopalkinnon kolme (3) kertaa, se saa palkinnon omakseen. Tällöin Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry hankkii tilalle uuden kiertopalkinnon. Vuoden Hirvipää- kiertopalkinto kiertää ikuisesti. Hirvipää palkinto uusitaan tarvittaessa Suomen sileäkarvaiset noutajat ryn toimesta.

 Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus kuultuaan ensin yhdistyksen MEJÄ-toimikuntaa.

 

Säännöt on hyväksytty Flattikerho ry:n (1.1.2001 alkaen Suomen sileäkarvaiset noutajat ry) hallituksen kokouksessa 26.5.2011.