MEJÄ – metsästyskoirien jäljestämiskoe

Metsästyskoirien jäljestämiskoe eli MEJÄ on koirien koemuoto, jossa testataan koiran kyky selvittää haavoittuneen hirvieläimen verijälkeä. Koemuodon avulla koiria koulutetaan tosielämän jäljestystilanteisiin. Vuosittain Suomessa sattuu useita hirvi- ja peurakolareita, joissa loukkaantunut eläin pakenee ja piiloutuu metsään. Myös metsästystilanteissa voi käydä niin, että ammuttu hirvieläin jää haavakoksi. Koulutettu koira pystyy useimmiten löytämään haavoittuneen eläimen ja se voidaan lopettaa asianmukaisesti. Koulutetuilla koirilla on siis merkittävä rooli suurriistavirka-aputehtävissä (SRVA). 

Lue myös lisää sivuilta MEJÄn harjoittelu, MEJÄ-koe ja VAHI.

Flatti metsästyskoirana soveltuu erinomaisesti MEJÄ-koiraksi. Flateilla on luonnostaan suuri riistavietti ja ne ovat tehokkaita hyödyntämään hajuaistiaan. Kokonsa ja rakenteensa puolesta flatti on kuin luotu jäljestämistehtävään. Isokokoisena ja voimakkaana mutta varsin ketteränä se suoriutuu vaivattomasti hankalistakin maastoista. Korkea aluskasvillisuus, ojien ylitykset tai vaativa maastopohja eivät tuota flatille vaikeuksia.

Flatti ohjaajansa kanssa tuomarin opastuksessa - Markku Kastepohja

Jäljestystyö sopii hyvin myös flatin luonteelle. Siinä se saa toteuttaa luontaista ongelmanratkaisukykyään vastaan tulevissa haasteissa. Jäljestäminen on koiran itsenäistä työtä, jossa ohjaaja antaa koiralle vapauden työskennellä omatoimisesti. Tästä syystä se on myös hyvää vastapainoa ohjaajajohtoisille lajeille. Useimmat flatit nauttivat suuresti jäljestämisestä ja se on niille varsin mielekästä puuhaa.

MEJÄssä on mahdollista saavuttaa jälkivalion arvo JVA ja vuosittain muutama flatti sen saakin. Myös muissa Pohjoismaissa järjestetään verijälkikokeita ja niistä suomalaiset flatit yleensä saavat hyviä tuloksia. Vuosittain järjestetään myös useita mestaruuksia, mm. flattien MEJÄ-mestaruus, jossa ratkotaan sekä avoimen että voittajaluokan mestaruus. Lisäksi järjestetään kennelpiirien mestaruuskokeet sekä Suomenmestaruuskoe ja flatit ovat menestyneet hienosti myös näissä arvokokeissa. 

VAHI eli vahingoittuneen hirveläimen jäljestyskoe on MEJÄstä johdettu koemuoto, joka puolestaan on lähempänä käytännön jäljestystilannetta. Siinä on samoja elementtejä kuin MEJÄssä. VAHI-koe voidaan suorittaa myös oikeassa käytännön tilanteessa.

Flatti lähdössä jäljelle - Markku Kastepohja