Working Test (WT)

Noutajien working test on koemuoto, jossa testataan noutajien metsästysominaisuuksia kenttäkokeen muodossa. Kokeessa ei noudeta riistaa, vaan noutoesineitä, dameja. Kokeen alkuperäinen ajatus on toimia ikään kuin harjoitteluna ja valmistautumisena A-kokeita varten. Tavoitteena on myös selvittää koiran ominaisuuksia ja soveltuvuutta metsästyksenomaisiin tehtäviin.

Luokat ovat samat kuin B-kokeissakin eli alokasluokka, avoin luokka ja voittajaluokka. Alokasluokkaan osallistuvalta koiralta vaaditaan hyväksytysti suoritettu taipumuskoe. Muutoin koira saa siirtyä ylempään luokkaan saavutettuaan yhden ykköstuloksen kustakin WT-kokeen koeluokasta.

Working test arvostellaan pisteyttämällä. Yhteispisteiden perusteella koira saa palkinnon 1-3 tai 0, kuten metsästyskokeissakin. Working test on kilpailu, jossa koirat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen pisteiden perusteella. 

Koira saavuttaa WT-valion arvon (FI KVA-WT), kun se saa voittajaluokasta 3 sertiä sekä näyttelystä laatuarvostelun H=hyvä. Lisäksi vaaditaan NKM1 tai NOME-A tai NOME-KV-kokeesta vähintään A3-tulos.

Koirakko opastetaan tehtävälle - Marko Mikkilä

Rastimuotoiset osatehtävät

Koe koostuu rasteittain suoritettavista osatehtävistä, joista jokaisesta on mahdollista saada 0-20 pistettä. Tehtävät on laadittu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin todellisia metsästystilanteita. Tehtävät laaditaan monipuolisesti käyttäen koealueen maastoa eri tavoin hyväksi. Rasteilla suoritetaan paikallistamis-, ohjaus- ja hakutehtäviä sekä ns. walk up -tehtäviä. Paikallistamis- ja ohjaustehtävien perusperiaate on sama kuin B-kokeissakin.

Paikallistamistehtävässä tavoitteena on, että koira markkeeraa eli paikallistaa katsellaan damin pudotusalueen ja etenee sinne itsenäisesti ja noutaa damin talteen. Ohjaustehtävissä koiran tulee edetä ohjaajan merkkejä noudattaen haluttuun paikkaan. Hakutehtävät ovat lyhyempiä ja hakualueet pienempiä kuin B-kokeissa. Hakutehtävissä tarkoituksena on saada koira työskentelemään itsenäisesti osoitetulla alueella.

Walk up -tehtävällä tarkoitetaan tehtävää, jossa koirakot kulkevat ajoketjun mukana ohjaajiaan seuraten. Walk up -tehtävässä voi tulla joko paikallistamis- tai ohjaustehtäviä tilanteen mukaan. Koirien käyttäytymistä tarkastellaan myös ns. passipaikalla. Working testissä tavoitteena on saada ”riista” eli dami mahdollisimman nopeasti talteen, aivan kuten käytännön metsästystilanteessakin.

Linjalle lähetys - Marko Mikkilä

Working testissä arvostetaan koiraa, joka käyttää hyvin vainuaan ja tekee hyvää hakutyötä, omaa hyvän paikallistamiskyvyn ja joka on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Koira ei saa karttaa minkäänlaista maastoa ja sen tulee mennä veteen ilman erillisiä kehoituksia. Ote damista tulee olla syvä ja tasapainoinen sekä luovutus ohjaajalle käteen.

Working testin koealueena on yleensä pelto, niitty tai metsä. Hyvällä koealueella on korkeuseroja, ojia, lampia, pusikoita ja aitoja. Osa tehtävistä suoritetaan yleensä myös vesialueella. Working test on luonteeltaan sellainen, että niitä voidaan järjestää jo hyvinkin aikaisesta keväästä aivan myöhäiseen syksyyn saakka. Tämä pidentää koekautta ja antaa kokeisiin lisäjännitystä kilpailunomaisen muotonsa vuoksi.

Teksti: Lotta Vuorinen