Jalostus

Rodunjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
  • käyttöominaisuuksien kehittäminen
  • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen
  • koiran elämän ja sen pidon kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
  • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.

Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry:n jalostustoimikunta seuraa rodun tasoa ja kerää sekä jakaa siitä tietoa. Se tiedottaa ja neuvoo sekä kasvattajia että urosten omistajia jalostusta koskevissa kysymyksissä. Jalostustoimikunta on laatinut jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), toimintaperiaatteet ja jalostusyhdistelmän vähimmäisvaatimukset (jalostustyöohje). Suunnitellessasi nartun astutusta lue tarkoin jalostustyöohje ja tutustu myös toimikunnan toimintaperiaatteeseen. Täytä ja lähetä Jalostustiedustelu-kohdasta löytyvä jalostustiedustelulomake vähintään 1,5-2 kuukautta ennen oletettua juoksua.  Pentuvälitykseen otetaan veloituksetta kasvattajan ilmoituksella kaikki jalostustoimikunnan käsittelemät, jalostustyöohjeen vaatimukset täyttävät yhdistelmät.

Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta urosehdotuksia ja toimikunnan mielipiteitä omista urosvaihtoehdoistaan. Kasvattajan toivotaan jalostustiedustelulomaketta täyttäessään miettivän kriittisesti oman narttunsa hyviä ja huonoja puolia. Olisi hyvä, että nartusta lueteltaisiin esimerkiksi kolme hyvää ja kolme huonoa puolta tai pohdittaisiin muuten kriittisesti, mitä asioita haluaa uroksen kompensoivan. Mikäli kasvattaja pyytää toimikunnalta urosehdotuksia, ehdotuksiin valitaan terveitä näyttelyissä ja kokeissa palkittuja uroksia, jotka eivät ole kovin läheistä sukua nartulle ja joilla mielellään ei ole ennestään pentueita tai ei ainakaan useita pentueita. Tiedustelu tulee tehdä kirjallisesti, mutta yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostitse ovat tervetulleita astutusta harkittaessa.