Aktiivisin kasvattaja - kunniamaininta

2023
1. Kennel Rusty Rebel's
2. Kennel Flat Power
3. Kennel Noanarkin

2022
1. Kennel Pyymäen, Kati Kallio

2021

1. Kennel Pyymäen, Kati Kallio
2. Kennel Noanarkin, Kaija Leinonen
3. Kennel Black Hugh’s, Tiina Sudensalmi 
4. Kennel Metsävirnan, Heli Siikonen

2020 - ei jaettu koronan vuoksi

2019

1. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Kennel Pyymäen, om. Kati Kallio
3. Kennel Metsävirnan, om. Heli Siikonen

2018

1. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Kennel Pyymäen, om. Kati Kallio
3. Kennel Elvenpath’s, om. Anna Björklund

2017

1. Kennel Pyymäen, om. Kati Kallio
2. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen
3. Kennel Elvenpath’s, om. Anna Björklund

2016

1. Kennel Black Hugh's, om. Tiina Sudensalmi
2. Kennel Pyymäen, om. Kati Kallio
3. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen

2015

1. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Kennel Elvenpath's, om. Anna Björklund
3. Kennel Filurin, om. Tiina Pikkuaho

2014

1. Kennel Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Kennel Black Hugh's, om. Tiina Sudensalmi
3. Kennel Elvenpath's, om. Anna Björklund

2013

1. Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Filurin, om. Tiina Pikkuaho
3. Black Hugh's, om. Tiina Sudensalmi

2012

1. Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Dantaran, om. Laura Rajakallio
3. Elvenpath's, om.Anna Björklund
4. Celtair, om. Jenni Juven
5. Black Hugh's, om. Tiina Sudensalmi

2011

1. Noanarkin, om. Kaija Leinonen
2. Celtair, om. Jenni Juvén
3. Dantaran, om.Laura Rajakallio

AKTIIVISIN KASVATTAJA – KUNNIAMAININTA

Jos halutaan edistyä jalostustyössä, täytyy tietää, mikä on niiden ominaisuuksien taso, joita halutaan parantaa. Tähän taas voidaan päästä, kun tietoa ja tuloksia on mahdollisimman paljon ja kattavasti kaikista flateistä – sekä hyviä että huonoja!

Jalostuksen tavoiteohjelma ja jalostustyöohje antavat pohjaksi hyvän ohjenuoran, jossa on otettu huomioon rodunjalostuksen kulmakivet: terveys, käyttöominaisuudet, luonne ja ulkomuoto. Ihan kaikille ominaisuuksille ei vielä löydy käyttökelpoisia mittareita, mutta jo nykyisillä virallisilla tutkimus-, koe-, ja näyttelytuloksilla saadaan paljon tietoa rodun tilanteesta. Jos kaikki kasvattajat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, voidaan jalostuksessa päästä eteenpäin tai ainakin säilyttää nykyinen taso ja rotumme elinkelpoisuus myös tulevaisuudessa.

Säännöt

Kunniamaininta myönnetään kasvattajalle, jonka kasvateista prosentuaalisesti eniten on sekä käynyt lonkkakuvissa ja silmäpeilauksessa että osallistunut näyttelyyn ja taipumuskokeeseen. Laskentaan otetaan mukaan kaksi edeltävää sukupolvea eli yhteensä kahdeksan (8) vuoden ajanjakso siten, että kunniamaininnan myöntämisvuonna ja sitä edeltävänä vuonna syntyneitä pentueita ei lasketa mukaan, jotta kasvateilla olisi riittävästi aikaa saavuttaa vaaditut kriteerit. Kasvattajan on laskenta-aikana ollut kasvatettava vähintään kaksi pentuetta. 

Jokaisella mukaan laskettavalla kasvattajan kasvattamalla koiralla tulee olla kaikki nämä neljä tulosta:
- lonkkakuvaustulos - silmätarkastustulos
- näyttelykäynti - taipumuskoekäynti

Tuloksen laadulla ei ole merkitystä. Tulokset lasketaan ja kunniamaininta myönnetään tammikuussa, ja tuloksista otetaan huomioon edellisvuoden loppuun mennessä saavutetut tulokset.

Laskettavien koirien määrä lasketaan prosentteina kasvattajan kaikista laskenta-aikana syntyneistä sileäkarvaisen noutajan pennuista. Mikäli kasvatteja on kuollut ennen kahden vuoden ikää tai niitä on myyty ulkomaille ja kasvattaja haluaa, ettei niitä oteta mukaan laskentaan, niistä tulee ilmoittaa jalostustoimikunnalle vuoden loppuun mennessä (tämä koskee myös aiemmin ilmoitettuja).

Esimerkiksi: Myönnetään Aktiivisin Kasvattaja 2010 –kunniamaininta. Laskentaan otetaan mukaan kasvattajat, joille on syntynyt vähintään kaksi pentuetta vuosina 2001–2008. Tuloksista lasketaan mukaan näiden jälkeläisten vuosina 2001–2010 saadut tulokset. Jos kasvattajalla on 15 pentua ja näistä 12:lla tarvittavat tulokset, prosenttiluvuksi tulee 80 %. Korkeimman prosenttiluvun saavuttanut kasvattaja saa Aktiivisin Kasvattaja –kunniamaininnan. Mikäli kaksi kasvattajaa päätyy täsmälleen samaan korkeimpaan prosenttilukuun, voittaja ratkaistaan arvalla. kunniamaininnan saajan tulee olla rotujärjestön jäsen. Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus.

Tee ilmoitus viennistä lomakkeella https://www.flatti.net/jalostus/kasvattajan-ilmoitus-viennista/