Ansiomerkit ja kunniakirjat

SÄÄNNÖT KUNNIAKIRJOJEN JA ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMISESTÄ

1§ YLEISTÄ
Näiden sääntöjen mukaan Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n, jäljempänä järjestö, kiitoksena ja huomionosoituksena ansiokkaasta työstä järjestön toiminnan hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta osallistumisesta järjestötyöhön keskeisissä tehtävissä voidaan yksityiselle henkilölle Suomessa tai ulkomailla myöntää ja luovuttaa kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki tai kunniakirja.

Ansiomerkkien ja kunniakirjojen myöntämisestä päättää järjestön hallitus. Näistä säännöistä ja niiden muuttamisesta päättää järjestön hallitus.

2§ KUNNIAKIRJA
Kunniakirja myönnetään kiitoksena tai huomionosoituksena järjestön hyväksi tehdystä toimenpiteestä, työstä tai järjestön toiminnan tukemisesta sekä muusta huomion arvoisesta toiminnasta rodun parissa. Kunniakirja voidaan myöntää yksityishenkilöiden lisäksi myös järjestöille, toimikunnille, yhdistyksille, yrityksille tai muille julkisyhteisöille. Kunniakirjan allekirjoittavat myöntäneen hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3§ HOPEINEN ANSIOMERKKI
Hopeinen ansiomerkki myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena ansiokkaasta työstä järjestön hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta osallistumisesta järjestön järjestötyöhön keskeisissä tehtävissä vähintään viiden vuoden ajan. Hopeinen ansiomerkki voidaan myös myöntää henkilöjäsenelle, joka on kasvattajana saavuttanut esimerkillisiä tuloksia tai henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt sileäkarvaisten noutajien jalostusta tai järjestön tarkoitusperiä.

4§ KULTAINEN ANSIOMERKKI
Kultainen ansiomerkki myönnetään kiitoksena ja huomionosoituksena ansiokkaasta työstä järjestön hyväksi tai yhtäjaksoisesta ansiokkaasta osallistumisesta järjestön järjestötyöhön keskeisissä tehtävissä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua hopeisen ansiomerkin myöntämisestä elleivät erityiset syyt puolla lyhyempää määräaikaa.

5§ ESITYKSET
Esityksiä kultaisen tai hopeisen ansiomerkin myöntämiseksi voivat tehdä järjestön jäsenet. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen on liitettävä ehdokkaan varmennettu ansioluettelo. Esitykset on toimitettava järjestön hallitukselle 31. tammikuuta mennessä. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti järjestön kokouksissa tai vuosijuhlassa. Esityksiä kunniakirjan myöntämisestä voivat tehdä järjestön jäsenet. Kirjallisesti perusteltuun esitykseen on liitettävä selvitys ehdokkaan tekemästä toimenpiteestä, työstä tai järjestön toiminnan tukemisesta. Kunniakirjaesityksiä järjestön hallitukselle voidaan tehdä milloin vain ja ne luovutetaan hallituksen päättämällä tavalla.

6§ LUETTELO
Järjestön sihteeri pitää luetteloa kaikista näiden sääntöjen mukaan myönnetyistä ansiomerkeistä ja kunniakirjoista.

Säännöt voimassa toistaiseksi.