PEVISA

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta JTT on hyväksynyt sileäkarvaiselle noutajalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä; poikkeuksena linssin etuosan saumalinjan katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2026.