PEVISA

 

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta JTT on hyväksynyt sileäkarvaiselle noutajalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman (perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä; poikkeuksena linssin etuosan saumalinjan katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2026.

 


 

30.06.2016 saakka voimassa ollut PEVISA

Sileäkarvaisen noutajan pentueen rekisteröinnin edellytyksenä on, että pentueen vanhemmilla on lonkkakuvaus- sekä silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. Posterior polaarista HC:ta, totaali HC:ta, PRA:ta tai RD:n asteita 2–3 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Mykiön muiden osien HC ei ole jalostuskäytön este.