Nosework

Nosework on laji, jossa koiran tulee etsiä sille opetettuja hajuja erilaisissa ympäristöissä. Laji on kehitetty aikoinaan rescuekoiria ajatellen, jotta niillä olisi mielekästä ja mukavaa tekemistä. Nyt lajista on tullut virallinen koelaji, joka saavuttanut suosiota kautta Suomen. Laji perustuu koiran hyvään hajuaistin käyttöön sekä lajityypilliseen käyttäytymiseen eli haisteluun. Hajutyöskentely itsessään on koirista miellyttävää ja sitä voidaan pitää myös lajityypillisenä käyttäytymistarpeena.

Koehajut

Koetilanteessa koiran pitää etsiä joko yhtä, kahta tai kaikkia koehajuja. Alokasluokassa hajuna on eukalyptus, avoimessa sen lisäksi laakerinlehti ja voittajaluokassa näiden lisäksi laventeli. Näitä voidaan käyttää ylemmissä luokissa myös yhdistelmähajuina. Hajuja voi ostaa erikseen hydrolaatteina esim. koiratarvikeliikkeistä. 

Etsintämuodot 

Nosework-kokeet ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Koe voi olla kaikkien etsintämuotojen koe (KEK), jossa koira tekee samassa kokeessa neljä erilaista etsintää. Koe voi myös olla yhden osion koe (YEK), jossa tehdään neljä etsintää tietyssä etsinnässä.  

Etsinnät ovat joko sisä-, ulko-, laatikko- ja ajoneuvoetsintöjä. Sisäetsintä tapahtuu sisätilassa, esim. asunto, varasto, hytti tai vaunu. Ulkoetsintä on ulkona tapahtuva etsintä, esim. piha-alue tai avoin katos. Ajoneuvoetsinnässä koira etsii kätköjä moottoroiduista ajoneuvoista tai perässä vedettävistä välineistä, esim. auto, peräkärry, traktori tai mönkijä. Ajoneuvoetsintä voidaan suorittaa joko sisällä tai ulkona. Laatikkoetsinnässä käytetään luokasta riippuen 12-60 laatikkoa. Laatikot ovat erilaisia kiinteäpohjaisia laatikoita tai säilytysastioita, joihin haju on piilotettu. Laatikkoetsintä tapahtuu sisällä tai ulkona. 

Koira saa kokeissa pisteitä, kun se löytää alueelle piilotetut hajut eli kätköt. Etsintäalueet ja niihin sijoitetut kätköt ovat kaikille kokeeseen osallistuville koirille samoja. 1-luokassa jokaiselle alueelle on piilotettu yksi haju (eukalyptus). 2- ja 3-luokissa alueille voidaan piilottaa enemmän hajuja riippuen etsinnästä. 3- luokassa osa etsintäalueen tiloista voi myös olla tyhjiä eli niissä ei ole hajua. Täydet pisteet kokeessa ovat 100, jos koira löytää kaikki hajut annetussa ajassa eikä tee muita virheitä. 

Koiran rotu vaikuttaa etsintään siten, että ajoneuvoetsinnässä kätkön maksimikorkeus on suunnilleen pienimmän osallistuvan koiran kuonon korkeudella. Kätkön korkeus on siis sama kaikille koirille.

Camilla Leijona

Etsiminen

Koiran tulee työskennellä nosework-kokeessa pääasiassa kytkettynä. Hihnan pituus on ohjaajan valitsema pituus, kunhan hihna ei laahaa maata eikä siitä kiskota koiraa. Koira etsii ohjaajan ohjeiden mukaan etsintäalueella kätköjä. Koira ei saa esim. raapia laatikkoetsinnässä laatikoita tai siirrellä esineitä eikä se saa nousta ajoneuvoja vasten. Koiraa saa kannustaa etsimään ja sen saa jopa nostaa etsimään. 

Kun koira löytää kätkön, sen tulee ilmaista kätkö ohjaajalleen siten, että myös tuomari näkee koiran reagoivan hajuun. Koiran ilmaisutapa on vapaa, se voi esim. istua tai laittaa kuonon liki kiinni hajulähteeseen. Kätkö pitää ilmaista niin lähellä kätköä kuin se on mahdollista, koska ohjaajan pitää myös osata tarpeen mukaan tarkentaa kätkön paikka tuomarille. Kun koira on tehnyt ilmaisun, ohjaajan tehtävänä on hyväksyä tai olla hyväksymättä löytö. Kun ohjaaja on ilmoittanut löydön, ohjaajan on lupa palkita koira tuomarin vahvistuksen jälkeen.

Lajin sopivuus koirille

Lajin harrastaminen aktivoi ja virikkeistää koiraa, kehittää koiran kykyä käyttää hajuaistiaan tarkasti etsinnässä ja lisää koiran itseluottamusta. Rauhallista koiraa nosework saattaa hieman innostaa kun taas kiihkeämpi koira joutuu rauhoittumaan, jotta se löytää hajut. Täten nosework sopii kaikenlaisille ja kaikentyyppisille koirille.