Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun senhetkinen jalostuksellinen tila sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Sileäkarvaisten noutajien JTO vuosille 2022-2026 hyväksyttiin rotujärjestön yleiskokouksessa 24.10.2020. Nykyinen jalostuksen tavoiteohjelma on voimassa 31.12.2026 saakka.

Aikaisempia jalostuksen tavoiteohjelmia: