Spondyloosikuvaustuki

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry tukee sileäkarvaisten noutajien selän virallista spondyloositutkimusta. 

Tukea saadakseen koiran omistajan tulee olla rotujärjestön jäsen. Ennen tuen maksamista tutkimustulos tulee olla julkaistu Suomen Kenneliiton jalostustietojärjestelmässä. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 2-vuotias (24 kk) ja korkeintaan 6-vuotias (72 kk).

Tutkittavan koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään kaksivuotias (24 kk) ja korkeintaan kuusivuotias (72 kk).

Tutkimus on tehtävä SKL:n vaatiman tutkimusprotokollan mukaisesti:

  • röntgentutkimus on tehty laillistetun eläinlääkärin valvonnassa
  • tutkimuksessa on otettu ohjeen mukainen, riittävä määrä laadukkaita kuvia
  • koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä
  • koira on rauhoitettava tutkimusta varten
  • tutkimuksessa on käytettävä SKL:n virallista röntgenlähetettä
  • tutkittavan koiran ikä tulee olla vähintään 24 kk
  • kuvat on lähetettävä SKL:oon lausumista varten

Tuen suuruus on 75€/koira. Tukea maksetaan 24.10.2020–31.12.2024 välisellä ajalla tehdyistä tutkimuksista. Tukea haetaan alla olevalla lomakkeella. 

Verottajan uuden ohjeen (8/2023) mukaisesti tuesta pidätetään ennakkovero. Tulemme pyytämään kopion maksun saajan verokortista kun tuki on myönnetty.

Voit hakea tukea alla olevalla lomakkeella sitten kun kuvauksen tulos näkyy KoiraNetissä.

Tukihakemus spondyloosikuvauksesta