Pentulista

Pentulistalla ilmoitetaan erikseen suunnitelmissa olevat pentueet sekä astutetut että syntyneet pentueet.

Tämä jalostustyöohje astui voimaan 1.1.2021

YHDISTELMILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Yhdistelmä, joka täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset, hyväksytään rotuyhdistyksen pentuvälitykseen. Pentue voidaan ottaa pentuvälitykseen myös mikäli sillä on puutteita sillä edellytyksellä, että kyseessä on yksi puute koskien käyttö- tai näyttelytulosta (molemmilla vanhemmilla on kuitenkin oltava hyväksytty näyttelytulos) tai sukusiitoskerrointa, joka ei kuitenkaan saa ylittää 6,25:a %. Tuloksen puuttuminen tai sukusiitoskertoimen 3,125 % ylitys ilmoitetaan selvästi pentuvälityksessä pentueen kohdalla.

1. Terveys − A tai B-lonkat TAI lonkkaindeksi yli 100

 • Silmätarkastuslausunto, joka on astutushetkellä enintään 24 kk vanha
 • Kyynärpäälausunto ja polvilausunto
 • Koiraa, jolla on todettu jokin vakava sairaus (esimerkiksi vakava allergia, epilepsia tai sydänvika), ei saa käyttää jalostukseen.
 • Nartun alaikäraja astutushetkellä 24 kk. Nartun on oltava astutushetkellä alle 8-vuotias.
 • Ei hyväksytä keinosiemennettynä suoritettua yhdistelmää, jos siemennys on tehty koirien haluttomuuden vuoksi.
 • Ulkomaisen uroksen tulee täyttää Pevisan vaatimukset

2. Luonne ja käyttöominaisuudet

 • Hyväksytysti suoritettu noutajien taipumuskoe molemmilla vanhemmilla.
 • Yli kymmenen vuotiaan uroksen käyttäminen voidaan hyväksyä ilman koetulosta.
 • Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle luonteeltaan epätyypillistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

3. Ulkomuoto

 • Näyttelystä vähintään laatuarvostelu EH molemmilla vanhemmilla, joka on saatu vähintään 15 kk:n iässä joko nuorten-, avoimessa, käyttö- tai valioluokassa. Suomessa rekisteröidyllä jalostukseen käytettävällä koiralla näyttelytuloksen tulee olla Suomesta.

4. Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

 • Sukusiitoskerroin ei saa olla yli 3,125 %. Laskentaan käytetään kuutta sukupolvea.
 • Ei hyväksytä saman yhdistelmän toistamista, jos aiemmassa pentueessa on neljä tai enemmän pentuja.
 • Urokselle voidaan hyväksyä kolme pentuetta. Kaikista kolmesta pentueesta tulee olla yhteensä 50% lonkkakuvattu ennen kuin neljäs pentue voidaan hyväksyä. Pentuemäärään lasketaan kaikki Suomeen rekisteröitävät/rekisteröidyt pentueet, myös ne, joita jalostustoimikunta ei ole käsitellyt tai hyväksynyt. Urokselle voidaan hyväksyä kaikkiaan neljä pentuetta. Poikkeuksena yli 8-vuotialle urokselle voidaan hyväksyä viides pentue.
 • Nartun kokonaispentuemäärä enintään kolme pentuetta.