Pentulista

 

Tämä jalostustyöohje astuu voimaan 1.5.2015

(Siirtymäaikana pentulistalla on vielä myös aikaisemman jalostustyöohjeen mukaisia yhdistelmiä)

 

YHDISTELMILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Yhdistelmä, joka täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset, hyväksytään rotuyhdistyksen pentuvälitykseen. Pentue voidaan ottaa pentuvälitykseen myös mikäli sillä on puutteita sillä edellytyksellä, että kyseessä on yksi puute koskien käyttö- tai näyttelytulosta (molemmilla vanhemmilla on kuitenkin oltava hyväksytty näyttelytulos) tai sukusiitoskerrointa, joka ei kuitenkaan saa ylittää 6,25:a %. Tuloksen puuttuminen tai sukusiitoskertoimen ylitys ilmoitetaan selvästi pentuvälityksessä pentueen kohdalla.

1. Terveys − A tai B-lonkat TAI lonkkaindeksi yli 100

 • Silmätarkastuslausunto, joka on astutushetkellä enintään 24 kk vanha
 • Kyynärpäälausunto 1.1.2005 jälkeen syntyneille koirille ja polvilausunto 1.1.2009 jälkeen syntyneille koirille. Ulkomaisessa omistuksessa olevilta uroksilta ei vaadita kyynärpää- tai polvilausuntoa.
 • Koiraa, jolla on todettu jokin vakava sairaus (esimerkiksi vakava allergia, epilepsia tai sydänvika), ei saa käyttää jalostukseen.
 • Nartun alaikäraja astutushetkellä 24 kk.
 • Ei hyväksytä keinosiemennettynä suoritettua yhdistelmää, jossiemennys on tehty koirien haluttomuuden vuoksi.

2. Luonne ja käyttöominaisuudet

 • Hyväksytysti suoritettu noutajien taipumuskoe molemmilla vanhemmilla.
 • Yli kymmenen vuotiaan uroksen käyttäminen voidaan hyväksyä ilman koetulosta.
 • Ulkomaisen uroksen kohdalla sovelletaan koiran kotimaan rotuyhdistyksen käyttökoevaatimusta.
 • Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle luonteeltaan epätyypillistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

3. Ulkomuoto

 • Näyttelystä vähintään laatuarvostelu EH molemmilla vanhemmilla, joka on saatu vähintään 15 kk:n iässä

4. Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

 • Sukusiitoskerroin ei saa olla yli 3,125 %. Laskentaan käytetään kuutta sukupolvea.
 • Ei hyväksytä saman yhdistelmän toistamista, jos aiemmassa pentueessa on neljä tai enemmän pentuja.
 • Yksittäisen koiran pentuemäärä 4. Poikkeuksena yli 8-vuotiaalle urokselle hyväksytään viides pentue. Kun uroksella on kolme Suomessa rekisteröityä pentuetta, tulee niistä olla lonkkakuvattuna 50 % ennen kuin seuraava pentue voidaan hyväksyä. Esimerkki: Uroksella on 3 pentuetta, joissa on kussakin 8 pentua = 24 jälkeläistä. Ennen seuraavan pentueen hyväksymistä näistä vähintään 12:lla on oltava lonkkalausunto.
 • Nartun kokonaispentuemäärä enintään kolme pentuetta.