Strategia

Sileäkarvainen noutaja on terverakenteinen ja kaunis metsästyskoira. Rotujärjestönä Suomen sileäkarvaiset noutajat ry hyödyntää aktiivisesti rodusta kerättyä terveys- ja tulostietoa jalostuksen linjaamiseen. Yhdessä rodun vastuullisten kasvattajien kanssa yhdistys ylläpitää flatin tunnettuutta terverakenteisena ja monipuolisena metsästys- ja harrastuskoirana.

Flattiarvot

Teemavuodet

2020 TALKOOT NIMELTÄ FLATTI JA RODUN TULEVAISUUS
Strategian jalkauttamisen teemavuosi
Toimenpiteiden suunnittelu ja jo sovittujen toimenpiteiden toteutusta
Kasvattajayhteistyön kehittäminen kasvattajakyselyn palautteiden perusteella

2021 FLATTI METSÄSTYS- JA HARRASTUSKOIRANA
Harrastamisen teemavuosi
Keskitytään erityisesti harrastajien ohjaamiseen rodunomaisten lajien pariin sekä rotutietoisuuden lisäämiseen

2022 FLATTI ARJEN ILONA
Vastuullisen kasvattamisen teemavuosi
Pentuoppaan lanseeraaminen
Pentujen ja nuorten koirien omistajien ohjaaminen sopiviin koulutuksiin sekä hyvään arkeen yhdessä flatin sekä rodun kasvattajien kanssa

2023 TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN FLATTI
Jalostuksen teemavuosi
Terveystutkimusten ja terveyden edistäminen
Terveen rakenteen, oikeanlaisen ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien jalostaminen

2024 FLATTIMAAILMA TUNNETUKSI
Tiedotuksen teemavuosi, tiedotusstrategian jalkauttaminen
Tavoitteena näkyvyys metsästysaiheisissa lehdissä ja tapahtumissa

2025 KEEP UP THE POSITIVE FLATTITUDE
Yhteenvedon tekeminen ensimmäisestä strategiasta ja sen toteutumisesta sekä seuraavan kauden strategian laatiminen