Kylmän riistan metsästyskoe (NOME-B)

NOME-B-kokeen tarkoitus on selvittää, kuinka koira työskentelee metsästyksenomaisissa tilanteissa. Näin saadaan tietysti tärkeää tietoa hyödynnettäväksi noutajan jalostuksessa, jos tätä tietoa vain halutaan käyttää. NOME-B-kokeeseen osallistuminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta noutajien taipumuskokeessa.

Koeluokat

B-kokeessa on kolme eri luokkaa: alokasluokka, avoin luokka ja voittajaluokka. Koira saa siirtyä ylempään luokkaan saatuaan yhden ykköspalkinnon alemmasta luokasta.

Käyttövalion tittelin (FI KVA) saavuttaminen edellyttää vähintään kahdelta eri tuomarilta saatuja kolmea ykköspalkintoa voittajaluokassa ja käytännön metsästyskokeen suorittamista. Lisäksi koiran tulee olla palkittu näyttelyissä yli 15 kuukauden iässä vähintään laatumaininnalla H (hyvä).

Kaikissa luokissa tehtäväkokonaisuudet ovat samoja sillä erotuksella, että alokasluokassa koira joutuu vielä suorittamaan jäljestämistehtävän, joka on samantyyppinen kuin taipumuskokeessakin. Jälki on vain 200 metriä pitkä, ja koira joutuu itse etsimään jäljen alkupään n. 10-15 metrin päästä lähetyspaikasta. Jälkeä ei vedetä kaikille alokasluokkaan osallistuville koirille, vaan ainoastaan niille, jotka ovat ennen tätä tehtävää työskennelleet ykköspalkinnon arvoisesti. 

Tanja Siltanen

Kokeen kulku ja tehtävät

Kokeen aikana pyritään mahdollisimman hyvin jäljittelemään metsästyksenomaisia tilanteita ampumalla haulikolla, houkutuspilleillä ääntelemällä, riistojen heitoilla jne. Koemaastot valitaan paikoista, jotka ovat vesilinnun metsästykseen tyypillistä maastoa.

Alokasluokassa koira joutuu jonkin verran työskentelemään vedessä, joka ei välttämättä ole aivan avointa vettä. Suurin osa työskentelystä tapahtuu maastossa, jossa koira voi edetä juosten. Avoimessa luokassa vesityön määrä kasvaa jonkin verran, riippuen tietysti koemaastosta. Voittajaluokassa pyritään koe järjestämään vesityöpainotteisesti.

Pelkän hyvän perustottelevaisuuden omaava koira, jolla on voimakas riistavietti, voi saada hyvänkin tuloksen alokasluokasta. Ylemmissä luokissa menestyminen edellyttää jo koiran opettamista, harjoittamista ja sen ominaisuuksien hiomista tätä koemuotoa varten. Hyvin koulutettu ja metsästyskokeissa menestyvä koira on loistava kaveri myös metsästyksessä - ja toisaalta hyvin metsästyksessä toimiva koira kyllä menestyy kokeissakin.

Marko Mikkilä

Kolme tehtäväkokonaisuutta

Metsästyskokeessa koira joutuu tekemään noutoja kolmella eri tavalla. Sen täytyy noutaa riistoja ohjattuna noutona, jossa koira etenee riistalle ohjaajan käskyjen ja merkkien mukaan. Osa noudoista on nk. markkeerausnoutoja, jolloin koira on nähnyt tai kuullut pudotuksia, ja sen pitää muistaa ja paikallistaa pudotuksien paikat. Noutoja tapahtuu myös koiran itsenäisen työn tuloksena, kun sille osoitetaan alue, minne riistoja on pudonnut.

Markkeerausnoutojen ja ohjattuna tapahtuvien noutojen määrät riippuvat kyseessä olevasta koeluokasta. Samoin hakualueen koko ja maastotyyppi riippuvat koeluokasta. Koe koostuu siis kolmesta tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat hakutehtävä, ohjaustehtävä ja markkeeraustehtävä.

Arvosteluun ja palkintosijaan vaikuttavat näissä tehtävissä onnistumisen lisäksi se, kuinka koira käsittelee riistaa, kuinka hyvin se on ohjaajansa hallinnassa, miten se reagoi laukauksiin ja kuinka se käyttää vainuaan.

Teksti: Jyry Tuominen

Markku Kastepohja