Ilmoitus pentulistalle

Tällä lomakkeella kasvattaja voi ilmoittaa pentueen järjestön pentulistalle.

Pentuvälitykseen pääsyn edellytyksenä on, että kasvattaja on tehnyt yhdistelmästä jalostustiedustelun jalostustoimikuntaan.

Käytössä on syntyneet pentueet-, astutetut- ja suunnitellut pentueet -lista, jonne kasvattaja voi ilmoittaa pentueensa, kun jalostustiedustelu on käsitelty jalostustoimikunnassa ja hänelle on tästä lähetetty vahvistus.

Pentuvälitykseen otetaan yhdistelmät edellyttäen, että kasvattaja itse ilmoittaa pentueensa pentuvälittäjälle. Kaikki pentuvälitystä ja pentulistaa koskevat tiedot / kysymykset osoitettava pentuvälittäjille.

Katso pentuvälityksen toimintaperiaate ennen lomakkeen täyttöä!

Täyttääkö pentue jalostustyöohjeen edellytykset?
Mille listalle pentue ilmoitetaan

Kasvattajan tiedot:

Pentueen tiedot:

Pentueen isän tiedot:

Käytetäänkö metsästyksessä?

Pentueen emän tiedot:

Käytetäänkö metsästyksessä?
Eläinlääkäri tarkastaa pennut
Liitän pennunostajan rotujärjestöön