Päänäyttely 2022

Tietoa näyttelyn kulusta löytyy ao. kutsukirjeestä.

Information about the show will be found in the invitation letter below.