Päänäyttely 2022

Tietoa näyttelyn kulusta löytyy ao. kutsukirjeestä.

Information about the show will be found in the invitation letter below.

Flattien erikoisnäyttely La 21.5.2022 Porvoossa