Metsästyskoe (NOME)

 

Noutajien rodunomaiset kokeet jakaantuvat kolmeen eri koemuotoon: A-kokeeseen, B-kokeeseen ja WT-kokeeseen. Oleellinen ero näillä on se, että A-kokeessa koira noutaa kokeen aikana ammuttuja riistoja ja B-kokeessa nk. kylmää riistaa. Noutajien working test taas on koemuoto, jossa testataan noutajien metsästysominaisuuksia kenttäkokeen muodossa. WT-kokeessa ei noudeta riistaa vaan noutoesineitä, dameja.

 

kuva (c) Jaana Räty

Noutaja, jolla on hyvä hermorakenne, voimakas riistavietti ja joka on ohjaajansa hallinnassa, voi oikein koulutettuna menestyä näissä kaikissa koelajeissa. Perimmäisenä tarkoituksena kokeissa on kerätä tietoa jalostustyötä varten sekä myös selvittää koiran ominaisuuksia ja soveltuvuutta metsästyksenomaisiin tehtäviin.

 

Noutajien metsästyskokeiden säännöt Noutajien yhteistyötoimikunnan sivuilta >>

15.4.2023 voimaan tulevat uudet säännöt, hyväksytty Suomen Kennelliiton valtuustossa 26.11.2022