Aluetoiminta

Aluetoiminnan tavoite on, että eri puolilla maata asuvat flattiharrastajat saadaan yhteen ja että heille on koulutusta tarjolla omalla alueellaan mahdollisuuksien mukaan. Alueyhteyshenkilöt ovat tärkeässä asemassa uusien harrastajien ottamisessa mukaan toimintaan. He tuntevat oman alueensa "harrastuspiirit" ja tarjonnan eri harrastusmuodoista ja voivat ohjata uuden harrastajan ottamaan yhteyttä oikeisiin ihmisiin. Alueyhteyshenkilöt ovat avainasemassa ohjaamaan uudet pennunostajat noutajaharrastuksen pariin ja koulutuksiin. On erittäin tärkeää, että kasvattaja voi pennun ostajalle antaa juuri hänen asuinalueellaan toimivan yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot.

Koska sileäkarvainen noutaja on metsästyskoirarotu, niin pääpaino alueellisessa toiminnassa on tietenkin rodunomaisissa lajeissa (noutajien taipumus- ja metsästyskokeet, noutajien working test -kokeet). Aluetoiminnan piiriin voi myös sisältyä rodunomaisten lajien koulutuksen lisäksi mm. terveystutkimusten järjestämistä ("kimppakuvaukset"), mejää, agility- ja toko-koulutuksia, sekä yhteislenkkejä. Kullakin alueella toimitaan sen resurssien mukaan.